Nyheter

Gratulerer til våre nye æresmedlemmer

Tirsdag 30. mai ble det utnevnt tre nye æresmedlemmer i idrettslaget

 

På tirsdagskaffen på klubbhuset ble Trygve Brenden, Rolf Jarle Sætre og Kjell Hansen hedret for mangeårig og stor innsats for idrettslaget.

 

På bildet ser du æresmedlemmene avbildet sammen med styreleder i klubben, Bernt Amdahl. Fra venstre: Rolf Jarle Sætre, Bernt Amdahl, Trygve Brenden og Kjell Hansen.

 

Vi takker dere for innsatsen - det er innsats som den dere har lagt ned som gjør klubbdriften mulig!