Lotto og Vikinglotto 2018 - 2019

Spillet for 2018 er unnagjort, og her kan du lese mer om hvordan det gikk...

Det ble solgt i 2018 for i alt 50 uker.
Det har nå gått 50 uker, og siste runde på Lotto var lørdag 18. mai og siste runde på VikingLotto var onsdag 22. mai.

Sum premier for hele perioden:
Lotto kr 2900,-
VikingLotto kr 8.700,-.

Gevinster under 100,- per deltaker for perioden vil ikke bli utbetalt. For Lotto utgjorde dette under 100,- totalt, mens det for Vikinglotto endte på over 100,-. Deltakere på Vikinglotto vil derfor få overført sin andel i nærmeste fremtid.

Nybergsund IL vil om kort tid gå i gang med en ny runde med Lotto og Vikinglotto, og vi håper at så flest mulig ønsker å være med oss.

For påmelding kontakt Yngve Sandbuløkken, telefon 97936197. Alle som var med i fjor vil bli kontaktet innen kort tid av Yngve.