Vellykket oppstart av knøttefotballen

Det var godt fremmøte i strålende sol på første dag med knøttefotball.

Med ca. 10 fornøyde unger sammen med sine foreldre ble det en meget vellykket første økt med fotballek for barna mellom 4-8 år. 

Stadion badet i sol gjennom hele timen som leken pågikk.

Vi ønsker å takke Patrick og Frederick Gustavsen med sine assistenter for at de la til rette for en opplevelse for barna.