Dugnaden starter opp igjen i august

En oppdatering om fremdrift og sommerhilsen fra dugnadsledelsen.

 

Etter forrige ukes dugnad har dugnadsgjengen tatt seg en velfortjent sommerpause. Vi hadde da holdt det gående i en måned med faste to dagers dugnad i uken, i tillegg til alle som møtte opp utenom disse dagene. På denne tiden fikk vi gjennomført mye mer enn vi kunne forvente, og vi har allerede nesten nådd de målene vi satte oss for dugnaden.Selv om vi formelt har tatt oss en pause, er det likevel flere som fortsetter en stund til for å sluttføre noen nesten ferdige prosjekter, så som ballbingen, ventilasjon i leilighetsbygget, montering av vannpumpen av vann fra elva til vanningsanlegget for kunstgress- og gressbanen og maling av gjerder/stakitt. Vi håper også å få gjennomført den viktige takreparasjonen, men den er avhengig av nok finansiering.

Av det som vi er ferdig med kan nevnes: Malt mediahuset, malt garasje-/lagerbygget, malt grunnmur for klubb-/og leilighetsbygget, satt opp steinmur og fylt opp med grus ved klubbhuset - noe som eliminerer tildigere dreningsproblemer, fjernet vegetasjon og gress under tribuner og rundt om på anlegget.

 

Vi planlegger å starte opp igjen i løpet av august, men tidspunktet er ennå ikke fastsatt. Vi må bl.a. avvente og se om eller når fotballaktiviteten på stadion starter i høst. Oppstarten vil bli kunngjort ved ordinær SMS-innkalling og på hjemmesiden.
På denne dugnaden ser vi for oss å avslutte det som eventuelt blir stående igjen fra i sommer. Utover dette blir det å finne nye nødvendige aktiviteter. Bl.a. er det et stort behov for å gi kafeen/oppholdsrommet et ansiktsløft med maling, gardiner og omgruppering av diplomer, pokaler og vimpler, men dette er avhengig av at vi først får gjort takreparasjonen og utbedret eventuelle følgeskader på innevegg i kafeen. Med en slik ansiktsløfting tenker vi oss at dette vil bli et sted der klubbmedlemmer, spillere og grendefolk kan samles for å se på lørdagsfotball fra England på storskjerm, fortsette med fredagskaffen eller samles for andre sosiale tiltak.

Vi vil takke alle som har vært med på dugnaden så langt og som har vist en fantastisk dugnadsvilje og glede over å få være med i en sosial gjeng.

Vi ønsker dere alle en god sommer og ser fram til å møte gamle og nye dugnadsfolk til høsten.

Sommerhilsen fra dugnadsledelsen