Jule- og nyttårshilsen fra Nybergsund IL-Trysil

Vi ønsker alle våre ansatte, samarbeidspartnere og trofaste følgere en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi er i ferd med å legge året 2020 bak oss. Et år som har vært merkelig og vanskelig, hvor Covid-19 har påvirket oss alle på en eller annen måte, selv om vi i Trysil ser ut til å klart oss bra i forhold til mange andre. Kanskje vi har vært flinke til å passe på oss selv og våre kjære, og tatt våre forholdsregler og fulgt opp smittevernreglene på en god måte. Vi håper at dette vil fortsette til vi har fått kontroll på pandemien. Også idretten har fått merke hvordan nedstengningen av landet har påvirket aktiviteten. For vår del ble det ingen sesong med fotballkamper og organisert trening. Idrettslaget har i mange år vært en hovedaktør for store arrangementer, som Trysilsmellen og Trysilrypa. Begge måtte i år avlyses på grunn av Covid-19.

 

Da vårt flotte anlegg ikke hadde noen aktivitet i sommer, fant kreative krefter i klubben ut at det nå var tid for å utnytte dette til noe for klubben. Det ble tid for dugnad! Klubben har i hele sin snart 102-årige eksistens vist en enestående dugnadsånd og dugnadsvilje. Vi kan med vissthet si at hele klubben og anlegget er blitt bygd opp på dugnad. Dugnadsviljen og dugnadsiveren kom igjen fram. I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført en dugnad på 1500 timer. Gjennom dugnaden har vi blant annet malt bygninger og foretatt nødvendig utbedringer på vegger og tak utvendig og innvendig. Ballbingen er oppgradert med kunstgress og veggene er beiset. Dessverre må vi erkjenne at dugnadsgjengen i stor grad består av de samme personene som har holdt på med dugnad i en årrekke. Vi trenger derfor sårt rekruttering av nye personer som kan være med på fremtidige dugnader, som også er en sosial møteplass hvor kontakter vedlikeholdes og nye opprettes, historier gjenskapes og latteren sitter løst hver gang. Vi håper derfor at du vil være med på våre dugnader til våren.

 

Skolen er navnet i alle grender, og når denne legges ned, er det for mange steder starten på en en fallende aktivitet. Så også for Nybergsund. Det som tidligere var en velfungerende grend med butikker, bensinstasjon og kafeer, har nå mistet alt dette. Men idrettslaget består! Idrettslaget har på en unik måte klart å være en merkebærer for grenda utover hele landet vårt. På dugnad i Brannvakthytta, Bjønnstugua, Trysilsmellen, Trysilrypa og utallige loddsalgtimer ute blant folk, er det rørende å høre at så mange personer fra hele landet fortelle at de på ulike måter har en relasjon til klubben. Dette viser at klubben har gjort fotballaget Sundet og stedet Nybergsund kjent, og det skal vi være stolte av!

 

Når alle barn i skolepliktig alder går på skole i kommunesenteret, begynner de som vil spille fotball på lag utenfor vår klubb. Idrettslaget har derfor i mange år ikke hatt noe fotballtilbud for barn og ungdom. En annen konsekvens av dette er at idrettslaget er avskåret fra de aller fleste støtteordninger, da disse som hovedregel krever at barn og ungdom er involvert. Dette har igjen en meget negativ økonomisk konsekvens. Idrettslaget har derfor i år startet opp aktivtet med knøttefotball for barn under skolepliktig alder, i håp om at disse vil fortelle å spille fotball for klubben. I tillegg håper vi at vi kan få rekruttert spillere som nå spiller for andre lag. Vi håper selvsagt at dette også vil påvirke til at foreldrene kommer til fotballbanen og klubben vår. For å legge enda bedre til rette for barn og ungdom, har vi som tidligere nevnt oppgradert ballbingen med kunstgress. Ballbingen og hele anlegget er åpen for alle, utenom organisert trening, så lenge banedekket er fri for snø.

 

På tross av at det ikke har vært noen sportslig eller arrangementsmessig aktivtet for idrettslaget i år, mener vi likevel at klubben nå er inne i positiv utvikling. Vi ser derfor med forventning og spenning frem til kommende år, hvor vi forhåpentligvis er tilbake i en normal driftssesong så snart som mulig etter at myndighetene har åpnet opp igjen for dette. Da vil vi også starte opp igjen med vår popilære ukentlige fredagskaffe på klubbhuset.

 

På vår hjemmeside sundet-fotball.no vil du finne løpende informasjon om tidspunkter, arrangementer og annen relevant informasjon om klubben. Vi håper at du som leser dette brevet vil bli med i klubben på det nivået du selv føler for, og at vi samenn skal vise omverden at vi er stolte av klubben og vår grend! Vi håper også at du ønsker å bli medlem av idrettslaget.

 

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Kanskje sees vi snart, og vi samlet kan istemme at "Sundet er Nybergsund"

 

Med vennlig hilsen

 

Nybergsund Idrettslag Trysil